Máy xây dựng toàn phát
 

New proxy server by pass icloud.

New proxy server by pass icloud.sv3.hackicloud.com port 8888same45.63.5.163 PORT 8888

 

sv2.hackicloud.com port 8888

same 

183.181.4.80 port 888

20120209-e4d1un4iihdfa85k518trucecu

 

Update!

Reset server 3 now!

WTF!, someone ddos-ing server 2 :(, so sv2 has down.

9 Comments on "New proxy server by pass icloud."

 1. Frank says:

  Must be in US or VN language?
  Thanks

 2. dee says:

  not working, keep saying actiation server cannot be reach.

  please correct me if i’m wrong; all i need to do just change proxy to manual and enter sv3.hackicloud.com port 8888 right?

  or i missing other step .. please help me

  thank you
  # iphone 4s ios 8.2

 3. tuấn says:

  Bạn ơi, mình nhập cái server vào rồi.
  nó báo là ko thể kích hoạt iphone của bạn vì không thể kết nối với máy chủ kích hoạt. Hãy thử kết nối ip cả bạn với intunes để kích hoạt…..
  Vậy thì mình nên làm sao nữa?
  Ah, chỉ cần nhập cái web với cái port như chỉ dẫn vào ip là được hở bạn? có cần làm thêm gì nữa ko @@

 4. Mohammed says:

  i think it’s not working , i tried t with vn / us lang but no thing.

 5. david says:

  I get your ipad could not be activated on any of both

 6. Lập says:

  sv còn hoạt động?

 7. ra1n5 says:

  is the server working? i can’t unlock with it
  Thanks for your help

 8. nicu says:

  when are you come back?

Got something to say? Go for it!